Mayıs 2003 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Ey İman Edenler!
Mallarınızı Aranızda Bâtıl Yollarla (Haram Sebeplerle) Değil,
Karşılıklı Rızâ İle Yapılan Ticaretle Yiyin.
Kendi Kendinizi Katletmeyin.
Şüphesiz ki Allah Size Karşı Çok Merhametlidir.”
(Nisâ: 29)

“Allah Alış-verişi Helâl, Fâizi Haram Kılmıştır.”
(Bakara: 275)

“Onlar ki Emanetlerine ve Ahitlerine Riayet Ederler.”
(Meâric: 32)

TİCARÎ HAYAT
      Ticarette Doğruluk
      Haram Kazanç
HELÂLİNDEN YEMEK ve İÇMEK
HELÂL ve HARAM
      Tartı ve Ölçü Âletlerini Doğru Tutmak
      Hile Yapmamak
      Fazla Yemin Etmemek
      İyi Malı Tercih Etmek
      Rüşvet
MÂNEVÎ TİCARET
BEY’ (ALIŞ - VERİŞ) AKDİ
      Alış-Veriş Akdinin Gerçekleşme Keyfiyeti
            A. Bâtıl Sayılan Alış Veriş Çeşitleri
            B. Fâsit (Hükümsüz) Sayılan Alış Veriş Çeşitleri
      Fâsit Alış-Veriş Hükümleri
      Mekruh Olan Alış-Verişler
KARABORSACILIK
      Müşteriye Verilmesi Gereken Bilgiler
      Kârın Meşru Oluşu ve Sınırı
      Piyasa Fiyatı
BORÇ ALIP - VERME (KARZ-I HASEN)
      Ödünç Verenle İlgili Şartlar
      Ödünç Verilen Şeyle İlgili Şartlar
      Borcun Vâdesinde Ödenmesi
VERESİYE YAPILAN ALIŞ - VERİŞLER
      Meşru Oluşu
      Vâdesi Belli Bir Borcu Erteleme
      Açık Hesapların Ödenmesinde Vâde
      Vâdeli Satışın Peşin Satıştan Farklı Tarafları
SARF AKDİ
      Döviz Ticareti
SELEM AKDİ (PARA PEŞİN MAL VERESİYE SATIŞ)
GÖTÜRÜ (CÜZÂF YOLUYLA) SATIŞ
HAVALE (SENET ve ÇEKLERİN CİROSU)
ORTAKLIK (MAL ŞİRKETLERİ)
FÂİZ
      Sünnet-i Seniye ve Fâiz

/ İsmail Yavuz

TEĞÂBÛN SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

“ALDANMA GÜNܔ


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

AĞIR BİR MİSÂK

Gözleriyle gördükleri halde gerçekleri kabul etmediler, böylece şirki ve küfrü imana tercih ettiler. Allah-u Teâlâ onları kendi hallerine bıraktı, sapıklığa düşmekten onları korumadı.


MEKTUBAT

ÖMRÜ DEĞERLENDİRMEK (105. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (47)

“HASAN SEZÂÎ-İ GÜLŞENÎ -Kuddise Sırruh-”


SİLSİLE-İ SÂDÂT -34

HALİL FEVZİ -Kuddise Sırruh- EFENDİ HAZRETLERİ (9) /
Mehmet Ali Körpe


GÜNDEM

ESKİ İTTİFAKLAR, YENİ OLUŞUMLAR VE TÜRKİYE’NİN YERİ / Nuri Ölçer

Türkiye her ülkeyle, her blokla ilişkisini devam ettirmeli ve fakat hiçbirine ne iktisaden ne de askeri olarak bağımlı olmamalıdır. Bu tür bağımlılık en sonunda bir kanadımızı kırar ve ülkemizin çıkarlarını tam mânâsıyla savunamayız.

“BATI MEDENİYETİ” ÇÖKÜYOR, “OSMANLI”YA YOL VERİN! / Uğur Kara

Batı Avrupa tefekkür dünyasının son beşyüz yıllık seyri “İnsanı putlaştırma” noktasında nihayete ermiş, Birinci Dünya Savaşı ile başlayıp İkinci Dünya Savaşı ile neticelenen askerî ve siyasî sürecin sonunda Sovyetler ve ABD gibi iki dehşetli gayr-i meşru çocuk dünyaya getirmiştir. (İkinci Dünya Savaşı’nda mezara gömülen diğer gayr-i meşru çocuğun -”Faşizm”in- hayaleti hâlâ Avrupa’nın tepesinde dolaşmaktadır.)


ŞİİR

OL SULTANIN DOĞDUĞU AY GELDİ YİNE! / Aziz Mahmud Hüdâi -kuddise sırruh-

Onu Hüdâyi ki sever
Matlûba bulmuştur zafer
Fahr-i cihan hayrü’l-beşer
Doğduğu ay geldi yine


YUSUF'UN DEVESİ / Emirhan Hatipoğlu

| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |