Nisan 2003 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Ve Her Yolun Başına Oturup da Tehdit Ederek
İnananları Yolundan Alıkoymaya
ve O Allah Yolunu Eğriltmeye Çalışmayın.”
(A’raf: 86)

“Biz Onları Ateşe Çağıran Önderler Yaptık.”
(Kasas: 41)

“Onlar Yaratıkların En Şerlileridirler.”
(Beyyine: 6)

Mürşid-i Kâmil
Sahte Şeyhler
Nefsini İlâh Edinenler
Babadan Oğula Süren Saltanat
Kıyas
Ölçüler
Şeytan Şeyhleri
İblis’in Askerleri
Karun Gibi
“Allah Yolunda Yürüyorum” Diyenlerin Ayırım Noktası
Tasavvuf Taassubun Ötesindedir
SAPTIRICI ÖNDERLERİN ve ONLARA TÂBİ OLANLARIN MAHŞERDEKİ DURUMLARI
SAPTIRICI ÖNDERLER ve ONLARA TÂBİ OLANLARIN CEHENNEMDEKİ DURUMLARI
KUR’AN-I KERİM’DEN ÖĞÜTLER

/ İsmail Yavuz

MİLLETLERİN ÖLÜMÜ

TEĞÂBÛN SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

“MÜSEBBİHAT (5)”


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

İLÂHÎ EMİR

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber (Muhammed)e çok salât ve senâ ederler.
Ey iman edenler! Siz de ona salât-ü selâm getirin ve tam bir teslimiyetle gönülden teslim olun.”
(Ahzâb: 56)


MEKTUBAT

DÜNYANIN HÂLİ (103. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (46)

“SAÎNÜDDİN ALİ TÜRKÎ -Kuddise Sırruh-”


SİLSİLE-İ SÂDÂT -34

HALİL FEVZİ -Kuddise Sırruh- EFENDİ HAZRETLERİ (8) /
Mehmet Ali Körpe


GÜNDEM

BİZE O’NUN DESTEĞİ ve HOŞNUTLUĞU LÂZIM! / Nuri Ölçer

“Eğer Allah size yardım ederse artık sizi yenip mağlup edecek yoktur.
Eğer sizi yardımsız bırakıverirse, O’ndan başka size yardım edecek kimdir? Müminler yalnız Allah’a güvensinler.”
(Âl-i imrân: 160)

ABD ÇÖKÜYOR, ENKAZIN ALTINDA KALMAYALIM! / Uğur Kara

ABD bu kadar devleti karşısına alarak ve 19. yüzyıl taktikleri ile ülkeleri işgal ederek uzun süre muvaffak olamaz. Bu sebeplerle önümüzdeki yıllarda ABD’nin hızlı bir çöküşüne şahit olacağız.
Nitekim birçok düşünür ABD’nin bugünkü tavrını Roma’nın yıkılışına sebep olan tahripkar ve bencil “Askerî zorbalık düzeni”ne benzetmekte ve yıkılış sürecinin başladığını söylemektedir.
Bugünün Amerika’sı; 1. Dünya Savaşı’nın denizler hakimi İngiltere’sinden çok, 2. Dünya Savaşı’nın ihtiraslı Almanya’sına daha çok benzemektedir. Hemen her ülkedeki protesto gösterilerinde Bush Hitler’e benzetilen pankartlara konu olmaktadır.


HACEGÂN BÜYÜKLERİNİN TAHT-I TERBİYELERİ / Arzu Balkanlı

ŞİİR

“SULTANIMIZ” -S.A.V- / İdris Sabih Bey

Yapamaz Ertuğrul evlâdı sensiz,
Can verir cânânı veremez Türkler...
Ebedî hadım-ül Haremeyniniz
Ölsek de Ravza’nı ruhumuz bekler!..


KUR’AN-I KERİM’İ OKUMA, DİNLEME ADÂBI ve HAZRET-İ KUR’AN’A SAYGI /
Murat Ağazade

ÇOCUĞA İSİM VERMEK / Canan Büşra Kara

| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |