Ocak 2003 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Biz Hakkı Bâtılın Tepesine Şiddetle İndirip Atarız da, Onun Beynini Parçalar.
Bir de Görürsünüz ki Bâtıl Yok Olup Gitmiştir.”
(Enbiyâ: 18)

“De ki: Hak Geldi, Bâtıl Gitti. Çünkü Bâtıl Yok Olmaya Mahkûmdur.”
(İsrâ: 81)

“De ki: Hak Gelmiştir. Artık Bâtıl Ne Yeniden Birşey Başlatabilir, Ne de Tekrar Geri Getirebilir.”
(Sebe: 49)

Hakkın Bâtıla Galebesi
Din Kurucuların Dinleri Kurudu
İlmi ile Dünyalık Elde Edenler
En Kötü Âkıbet
Kaynar Su, Fokurdayan Çeşme
İlâhî İhtar

/ İsmail Yavuz

CUM’A SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

CUMA NAMAZI


MEKTUBAT

CEZBENİN KUVVETİ (71. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (43)

“SADREDDİN MAHMUD KONEVÎ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM

İsa Aleyhisselâm’ın halen sağ olduğuna, âhir zamanda mutlaka yeryüzüne inerek Muhammed Aleyhisselâm’ın şeriati ile hükmedeceğine ve Allah yolunda mücadele mücahede edeceğine inanmak farzdır.
Bu husus tevatür derecesine ulaşmış; Kitap, Sünnet ve İcmâ ile sabit olmuştur.


SİLSİLE-İ SÂDÂT-34

HALİL FEVZİ -Kuddise Sırruh- EFENDİ HAZRETLERİ (5) /
Mehmet Ali Körpe

Avamdan bir kişi yaptığı bir ahlâksızlığı anlatırken, bir müridi de onu dinlemiş. Hemen o gece rüyâsında görmüş ki, o menhiyat işleyen kişi baş aşağı asılmış istifrâ ediyor. Adamın kusmuklarını bir bardak tutarak doldurmuş, sonra da iğrene iğrene içmiş. Sabah huzura çıktığında, daha o rüyâyı anlatmadan Hazret:
“Akşam o çayı içtiniz ya!” buyurmuş.


GÜNDEM

KIYIM TEKNOLOJİSİ VE TEHLİKELİ GELECEK! / Uğur Kara

İnsanlar olacakları tahmin etmek ve adımlarını buna göre atmak isterler. Devletler de böyledir. Kahinler, medyumlar sanıldığından daha fazla iktidar sahipleri nezdinde söz sahibidirler. CIA hususi medyumlar istihdam etmiştir. Bizim “Medyum Memiş”imiz bile birkaç devlet dolaşmıştır. Nostradamus Batı devletlerinde hala tesirini icra etmektedir. Onun kehanetlerini yorumlayan “Nostradamus uzmanları” vardır. Ömer Çelakıl da elçiliklerden, ülkelerden kendisine talepler geldiğini beyan etmiştir.
Görüldüğü gibi bu tür habercilere sanıldığından daha fazla bir ilgi vardır. Ancak gerçek haberciler peygamberler ve onun vekilleridir.

YERALTI ZENGİNLİKLERİMİZ DEĞERLENDİRİLEMİYOR! / Şinasi Çapa

Borla çalışan nükleer santraller diğer nükleer enerjinin üzerinde avantajlara sahip. Her şeyden önce nükleer olmasına rağmen radyoaktivite üretmiyor. Bu nedenle borla çalışan santraller büyük şehirlerin merkezlerinde kurulabiliyor. Bilim adamlarının ifadelerine göre günlük 200 gram borla 100 MW enerji üretilebiliyor.


MEVL N’EYLERSE GÜZEL EYLER / Hatice Aydın

ALLAH-U TEÂL’DAN GÖNÜLDEN KORKANLAR! / Arzu Balkanlı

ŞİİR

YOLCULUĞUMUZ!

Gönlümüzle güler, küser ağlarız,
Gezeriz, gürleriz, coşar çağlarız,
Yerin kucağında mekân bağlarız
      Menzilden menzile yolculuğumuz,
      Susarız, söyleriz, kabire doğru.


KONUŞMAYAN ÇOCUKLAR

| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |