İmandan Nasıl Soydular:

Şöyle ki suret-i haktan göründüklerinden, bu Halk partisinin zulmünden kurtulan bu millet onları kurtarıcı sandı, imanlı zannetti ve dâvetlerine icabet edip koştular. Bu firavunlar etraflarında kalabalığı görünce asıl hüviyetlerini ortaya koydular, her biri kendilerine göre birer din kurdu ve ilân etti, Hazret-i Allah’a resmen hasım kesildiler, küfre düştüler, bu suretle halkın hem imanını hem de maddesini aldılar. İslâm dininden çıkarmış oldular. Kendi kurdukları sahte dinlerini geçenler bunları ilâh edindiği için, bunlara tapar oldu, yani sözlerini dinler oldu. Artık Allah-u Teâlâ’nın hükmünü dinlemez oldular, bu firavunları ilah edindikleri için bunları hüküm tuttular, yani bunlara taptılar ve bu suretle İslâm’dan çıkmış oldular, Allah-u Teâlâ’nın emir ve nehiylerine inanmaz oldular.

Görünüşte İslâm ve fakat müşrik olarak yaşamaya koyuldular.

“Onların çoğu Allah’a iman etmişler fakat müşrik olarak yaşarlar.” (Yusuf: 106)

Refahçılar Refah dinine göre, süleymancılar kendi dinlerine göre, Narcılar küfrü hoş görme dinine, Kaplancılar da kaplancılık dinine göre propaganda yapmaya başladılar.

DEVAM

 


| Hakikat'te Bu Ay | Diğer Sayılar | Ana Sayfa |