“Siz Bize Sağdan Gelir, Sûret-i Haktan Görünürdünüz.”
(Saffat: 28)

Hadis-i Şerif’te Şöyle Buyuruluyor:
“Sizin İçin Deccal’den Daha Çok Deccal Olmayanlardan Korkarım.
– Onlar Kimlerdir?
Saptırıcı İmamlardır.”
(Ahmed bin Hanbel)

İslâm dinini nasıl parçaladılar?
Deccal’den daha beter olan sapıtıcı imamlar
nasıl başladılar, nasıl kurdular, neler yaptılar?
İslâm dinini kendine mâledip parsellemek istediler.
Sonra koyun postuna bürünen bu kurtlar, İslâm dinini âlet ederek müslümanların imanlarını aldılar. Halk parti imanı kaldıramadı, bunlarsa imanı kaldırdı. Halk partinin yapamadığını Deccal’den daha beter olan sapıtıcı imamlar yaptı, zira bir taraftan imanlarını, bir taraftan paralarını aldılar ve böylece halkı imansız hâle getirdiler.

 

İmanı Kaldırmak İçin Türeyen Yıkıcılar:

Halk partisi din-i mübin’i yıkmaya çalıştı ve fakat imanı yıkamadı, müminlerin sinesinden çıkarıp alamadı.

Halk parti neler neler yaptı? Tarih bunları belgeliyor.

İslâm’a o kadar düşman idiler ki, dini kaldırdılar, birçok camiiyi yıktılar, birçoğunu ahır dahi yaptılar, bazılarını depoya çevirdiler, bazılarına kilit vurdular.

Bu zâlimler zulümleriyle nice nezih ve temiz insanları ortadan kaldırmak istediler. Gayeleri ulemâyı ortadan kaldırmak ve din-i İslâm’ı yıkmak idi.

Ve fakat Allah-u Teâlâ’da onların hepsini bir bir yere serdi. Âkıbetleri malûm.

Asırlardan beri büyük bir şevkle bağlı bulunduğu İslâm dininden Türk milleti uzaklaştırılmak istenmiştir. Böylece birlik ve beraberliğin en kuvvetli kaynağı kurutulmaya başlanmıştır.

Halk cenaze yıkayacak, cenaze namazını kıldıracak kimse bulamıyordu.

Araplar Türkleri arkadan vurdu denilerek Hacc yasaklanmıştı.

Kur’an toplatılmış, arşivler yakılmıştı. Camiler kapatılıyor, halkevleri açılıyordu. Kur’an kursları ve köy mektepleri kapatılıyor, Kur’an okumak ve okutmak yasaklanıyordu.

Hazret-i Kur’an-ı okutan hocayı jandarmalar döverdi, hakaret ederdi, mahkemeye sevk ederdi.

Bir çok camii de aynı âkıbete uğradı. Depo, ambar olarak kullanıldı. Bazı medrese ve kütüphaneler uzun zaman Halk partisi’nin ocak merkezi olarak kullanıldı.

Aslında Halk partisi deyince; ekmek karnesi, Kur’an kurslarına yapılan baskınlar, idam sehpaları hatırlanacaktır. Minarelerde Türkçe ezan okunmuş, dini herşey yasaklanmıştı.

Halk partisi dini kaldırmaya çalıştı, fakat imanı kaldıramadı. İmanı kaldırmak için ondan sonra imanı çekip alan yıkıcılar türedi, sahte kahramanlar...

İslâm dinini nasıl parçaladılar?

Deccal’den daha beter olan sapıtıcı imamlar nasıl başladılar, nasıl kurdular, neler yaptılar? İslâm dinini kendine mâledip parsellemek istediler.

Sonra koyun postuna bürünen bu kurtlar, İslâm dinini âlet ederek müslümanların imanlarını aldılar. Halk parti imanı kaldıramadı, bunlarsa imanı kaldırdı. Halk partinin yapamadığını Deccal’den daha beter olan sapıtıcı imamlar yaptı, zira bir taraftan imanlarını, bir taraftan paralarını aldılar ve böylece halkı imansız hâle getirdiler.

DEVAM

 


| Hakikat'te Bu Ay | Diğer Sayılar | Ana Sayfa |