Mart 2002 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-ini en üstün şerefle müşerref eyleyen Allah-u Teâlâ, Kur’an-ı kerim üzerine yemin ederek onun doğru yolda olduğunu ve dosdoğru bir yolu gösterdiğini; bu nurlu yolda gönül huzuruyla, emin adımlarla yürümesini beyan buyuruyor:
“Yâsin. Kur’an hakkı için ey Resul’üm! Muhakkak ki sen gönderilmiş peygamberlerdensin ve dogru bir yol üzerindesin. Üstün ve çok merhametli Allah’ın indirdiği Kur’an yolu üzerindesin.” (Yâsin: 1-5)
Siz bu ilâhî emre mi itaat edeceksiniz, Allah-u Teâlâ’ya ve O’nun Peygamber’ine mi uyacaksınız? Yoksa inkâr edip, itiraz edip kâfir mi olacaksınız? Kendiniz karar verin!
Onun yolundan sapan; kim olursa olsun, dinden sapmıştır, İslâm dâiresinden çıkmıştır. Ölçü budur. İmanı olana bu Âyet-i kerime’ler kâfidir.
O öyle bir doğru yoldadır ki, Allah-u Teâlâ’nın nurundan bir nurdur. Kendi nurundan nurunu yarattı, o nurdan mükevvenâtı donattı, Mirac-ı şerif’te Cebrâil Aleyhisselâm dahi bir adım atamadı, o ise huzur-u ilâhî’de bulundu, onu nurundan yarattığı için o yanmadı. Amma bu nurdan ayrılan, kim olursa olsun İslâm’dan ayrılmıştır ve küfre kaymıştır.

Dinimizin ve Vatanımızın Düşmanları
Allah-u Teâlâ’nın Dinini Kendilerine Mâletmeye Çalışan Vehhâbîler ve Vehhâbîlik Dini
Bayraklılar Ashâbı ve Hakkın Müdâfileri
İman Hırsızları Din-i islâm’ın Eşkiyaları
İslâm Dininin Yıkıcıları, Süleymancılık Dininin Kurucuları ve Türemeler Neler Yaptı?
İslâm Dininin Yıkıcıları, Refah Dininin Kurucusu ve Türemeler Neler Yaptı?
İslâm Dininin Yıkıcıları, Narcılık Dininin Kurucuları Türemeler Neler Yaptı?
İslâm Dininin Yıkıcıları, Kaplancılık Dininin Kurucuları ve Türemeleri Neler Yaptı?
VEHHÂBÎLİK DİNİ VE ORTAYA ÇIKIŞI
      İbn-i Teymiyye (1263-1328)
      Muhammed bin Abdülvehhâb (1703-1792)
      Abdülaziz bin Muhammed bin Suûd
      Suûd bin Abdülaziz
      II. Abdülaziz bin Suûd
      Bugünkü Durum
“Yaratmak da Emretmek de Ancak Allah-u Teâlâ’ya Mahsustur”

/ İsmail Yavuz

HAŞR SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

YAHUDİ TIYNETİ


MEKTUBAT

TEVECCÜHE DEVAM (150. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (33)

“EBÛ ABDULLAH MUHAMMED BİN ALİ EL-HAKÎM ET-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ ÜZEYİR ALEYHİSSELÂM

Üzeyir Aleyhisselâm’a uluhiyet isnad edecek kadar ileri gittiler. “Üzeyir Allah’ın oğlu olmasaydı Tevrat kaybolup gidecekti.” dediler.
Âyet-i kerime’de şöyle buyuruluyor:
“Yahudiler ‘Üzeyir Allah’ın oğludur.’ dediler.” (Tevbe: 30)
Bu sapıklıkları ile Hıristiyanların “Mesih Allah’ın oğludur.” sözüne bir kapı açmış oldular.


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

Onların halkaları, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- tarafından ‘Riyâz’ül-cennet = Cennet bahçeleri’ olarak isimlendirilmiştir. Onlar zikir meclislerinde iken melekler üzerlerine kanatlarını gererek aralarına girer, ilâhî rahmet onları bürür, üzerlerine sekine iner, kötülükleri iyiliklere dönüştürülür.


VEHHÂBÎ ZULMÜ / Yusuf Doğangün

İşin derinliklerine inildiğinde görülecektir ki Vehhâbîler, Suudi Arabistan başta olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde gizli ve plânlı bir faaliyet içerisinde, İslâmiyet’e darbe vuracak faaliyetlerde bulunmaktadırlar.


GÜNDEM

SÖMÜRGECİLER “İŞGAL”İ TAMAMLAMAK ÜZERE / Uğur Kara

Türkiye ekonomisi öyle bir noktaya geldi ki, bugünkü yıkıcı düzenin devam etmesi halinde bizi çok daha büyük yıkımlar ve tahribatlar beklemektedir. Bu durum ABD’nin savaş tamtamları ve Türk medyasının dezenformasyon faaliyetleri arasında yine gözlerden kaçmaktadır.


ŞİİR

SULTANIM, EFENDİM! / Ali Ulvi Kurucu

Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nûr-i dilarâ,
Nûrun ki, gönül derdine dermandır Efendim!


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |