Ocak 2002 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Âyetlerimizi İptal Etmek İçin Yarışırcasına Koşanlara da, Azabın En Kötüsünden Acıklı Bir Azap Vardır.” (Sebe’: 5)
“İnsanlar Üzerine Öyle Bir Zaman Gelecektir ki
İslâm’ın Yalnız İsmi, Kur’an’ın İse Resmi Kalacak.
Mescidler Dış Görünüşleri İle Mamur, Fakat İçleri Hidayetten Mahrum Olacak.
Onların Âlimleri Gökkubbe Altındakilerin En Şerlileridir.
Fitne Onlardan Çıktı ve Yine Onlara Dönecektir.”

(Hadis-i şerif)

Mucize Hadis-i Şerif
Tahribat ve Tahrifat
En Büyük Mucize
En Büyük Mahrumiyet
Mühürlü Kalpler
Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde: “İnsan, bizim kendisini nutfeden (kerih bir sudan) yarattığımızı görmez mi ki, şimdi o apaçık bir hasım kesilmektedir.” (Yâsin: 77) Allah-u Teâlâ’ya hasım kesilenlerle, Allah-u Teâlâ ile alay etmek isteyenlerin iç durumunu ve âkıbetlerini size açıklıyorum.
Din Gününün Sahibi
Yegâne Hüküm Sahibi
Cehennem Dâvetçileri
Vebâl Yükü
Azgınları Neler Bekliyor?
      Kaynar Su
      İrinli Su
      Cehennemin Kıvılcımları
      Azapların Her Çeşidi
      En Hafif Azab
      Faydasız Pişmanlıklar
      En Kötü Âkıbet
İmana Dâvet
Nifakı Bırakmaları İçin Münafıklara Öğüt Vermek

/ İsmail Yavuz

MÜCÂDELE SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 3

RABBÂNÎ İHTAR


MEKTUBAT

FERÂSET VE KERÂMET (123. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (31)

“EBÛ ABDULLAH MUHAMMED BİN ALİ EL-HAKÎM ET-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ YAHYA ALEYHİSSELÂM

Âyet-i kerime’de: “Biz ona henüz çocuk iken hikmet verdik.” buyuruluyor. (Meryem: 12)
Küçük yaşlarda Beyt-i makdis’in hizmetine girmişti. Gündüz hizmet eder geceleri ibadette bulunur, Allah korkusu ile çok ağlardı.
Emsali olan çocuklar “Ey Yahya! Gel oynayalım!” dediklerinde: “Ben oyun için yaratılmadım.” buyururdu.


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

“Minhâc”ın mânâsı, lügatte “Münevver bir yol”dur.
Binâenaleyh Fahrüddin-i Râzi Hazretlerinin Tefsir’inden ve diğer tefsirlerden anlaşılacağı vech üzere Âyet-i kerime’nin mânâsı:
“Ey kullarım! Sizin her birinize iki şeyi vâcip ettim. Evvelâ Şeriat, sâniyen Tarikat.” demektir.


MÜMİNLERİN UKBA BAYRAMI / Halil İbrahim Emre

Dünyadaki yaşadığımız Ramazan-ı şerif bayramı üç gün, Kurban-ı şerif bayramı ise dört gün olup kısa bir zamanda geçmesine rağmen, büyük ve asıl bayram olan Ukba bayramının bitmek tükenmek bilmeyeceği müjdeleniyor.


OSMANLI... / Yusuf Doğangün

Bu ay içerisinde Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 703. yildönümünü idrak edecegiz. Günümüzde siyasi istikrarsizlik, ekonomik sikintilar, ahlâki çöküntüler ve sosyal çatişmalariyla göze batan ülkemiz merkezli bir cografyayi, bugünün tam tersi bir bariş ve huzur bölgesi olarak adaletle idare edebilen Osmanli Devleti’nin önemini daha iyi kavrıyoruz. Osmanlı Devleti, stratejik önemi büyük topraklar üzerinde ve üç kıtada yayılmış, altı asırdan fazla varlığını devam ettirebilmiş tek devlettir. Bugün onun mirası üzerinde otuza yakın devlet yaşamaktadır.


GÜNDEM

İSRAİL, ORTADOĞU’DA HUZUR BIRAKMADI! / Gürcan Dinler

“Petrolca zengin ve iç mücadelelerin pençesindeki Irak, İsrail’in nişan çizgisindedir. Onun dağılması bizim için Suriye’ninkinden daha önemlidir, zira Irak, yakın vadede İsrail için en ciddi tehlikeyi temsil etmektedir.”(Kaynak: Kivunim, Kudüs, Şubat 1982, sh: 49-52)

KENDİMİZE DÖNMEK ZORUNDAYIZ! / Uğur Kara

Türkiye AB’ye girmek istiyorsa Ege ve Kıbrıs’ta Yunanistan lehine taviz vermek, Doğuda Kürdistan ve Ermenistan taleplerine olumlu cevap vermek, ordusunu küçültmek, ekonomisini teslim etmek zorundadır. Bu şartları yerine getirdiğimiz takdirde dahi üye yapılmamız şüphelidir. Meğer ki, vatanperver, milliyetperver insanların iktidar üzerinde söz sahibi olma ihtimali tamamen ortadan kalkmış olsun.


ŞİİR

DAHÎLEK YÂ RESULALLAH! / Yamandede

Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam,
Yanardağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam.
Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam,
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resulallah!


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |